Skip to main content

Sumber Hutan

Pengelasan Fungsi Hutan

Hutan Pengeluaran

Untuk bekalan yang berterusan, pengeluaran semua hasil hutan secara ekonomik di dalam negara dan yang diperlukan untuk pertanian, penggunaan tempatan, perindustrian dan eksport.

Hutan Perlindungan

  • Memastikan kestabilan iklim dan keadaan fizikal negara
  • Mengawal sumber air
  • Mengekalkan kesuburan tanah
  • Mengawal kualiti alam sekitar
  • Memeliharaan kepelbagaian hayat
  • Mengurangkan kerosakkan oleh banjir dan hakisan kepada sungai dan tanah pertanian

Pengelasan Fungsi Hutan Simpanan Mengikut Seksyen 10(1) Enakmen Perhutanan Negara (Pemakaian) 1985 Negeri Johor

Bil.Kelas Fungsi HutanKeluasan (Hektar)
1.
Hutan Pengeluaran
208,932
2.
Hutan Perlindungan Tanah
20,543
3.
Hutan Kawalan Banjir
3,556
4.
Hutan Tadahan Air
85,684
5.
Hutan Perlidungan Hidupan Liar
1,800
6.
Hutan Simpanan Hutan Dara
3,913
7.
Hutan Lipur
1,799
8.
Hutan Pelajaran
499
9.
Hutan Penyelidikan
9,033
10.
Hutan Bagi Maksud Persekutuan
2,772
11.
Hutan Taman Negeri
5,924