Skip to main content

Perhutanan

Penghijauan Hutan

Penghijauan Malaysia merupakan aplikasi yang membolehkan pengguna untuk turut serta dalam kempen penanaman 100 juta pokok di Malaysia. Kempen ini bertujuan untuk memelihara, memulihara dan meningkatkan kawasan liputan hijau negara. Kempen ini juga adalah untuk meningkatkan kesedaran semua lapisan masyarakat tentang kawasan berhutan di Malaysia.

Pengguna boleh memuatnaik maklumat pokok yang ditanam, mendapatkan mata (point) dan ‘badge’ bagi setiap pokok yang ditanam dan boleh menuntut ganjaran bagi mata yang dikumpul.