Skip to main content

Maklumat Korporat

Pengurusan Atasan

YBhg. Dato' Haji Salim Bin Aman

Pengarah Perhutanan Negeri Johor

EN. MOHD SYAHRIR AZRIN BIN SALLEH

Timbalan Pengarah (Pembangunan)

Kosong

Timbalan Pengarah (Operasi)

Nurul Hidayah Binti Hadzuha

Penolong Pengarah
Seksyen Perancangan Dan Pengurusan Hutan

NORLIZA BINTI MD

Penolong Pengarah
Seksyen Silvikultur Dan Perlindungan

Sylvester Usah

Penolong Pengarah
Seksyen Risikan & Penguatkuasaan

Noor Ain Binti Abd Karim

Penolong Pengarah
Seksyen Perindustrian & Pengusahasilan

ASFAEZZAH BINTI AB. KARIM

Penolong Pengarah
Seksyen Hutan Lipur

Mohd Khairul Bin Abdullah

Penolong Pengarah

Seksyen Pendakwaan & Siasatan

Kosong

Penolong Pengarah
Seksyen Hutan Taman Negeri

Fahmi Reza Bin Muhamad Fuad

Penolong Pengarah
Bahagian Khidmat Pengurusan

Ahmad Meisery Bin Abd Hakim

Pegawai Hutan Daerah
Johor Selatan

Razis Bin Osman

Pegawai Hutan Daerah
Johor Tengah

Encik Haridyn Bin Hanti

Pegawai Hutan Daerah
Johor Utara

Mohd Saman Bin Mohd Sanget

Pegawai Hutan Daerah
Johor Timur