Skip to main content

Hubungi Kami

Maklumbalas, Aduan dan Integriti

1. MAKLUM BALAS  -  (Borang Maklum Balas) : Klik Disini

Kami amat mengalu-alukan maklumbalas / pertanyaan anda. Sekiranya maklumat terperinci yang diperlukan tidak terdapat di dalam web ini, keperluan anda akan dimajukan kepada bahagian yang berkaitan. Pertanyaan / aduan anda akan dijawab dalam tempoh 3 hari waktu bekerja.

2. BORANG ADUAN  -  (Borang Aduan)

Anda dialu-alukan menggunakan perkhidmatan ini jika anda mempunyai sebarang aduan mengenai Jabatan Perhutanan Negeri Johor (JPNJ). Aduan anda akan membantu kami untuk meningkatkan mutu perkhidmatan sedia ada. 

3. ADUAN INTEGRITI  -  (Borang Aduan Integriti)

Anda dialu-alukan menggunakan perkhidmatan ini jika anda mempunyai sebarang aduan integriti mengenai Jabatan Perhutanan Negeri Johor (JPNJ) seperti salah laku kakitangan, kelemahan sistem dan tatacara kerja, perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa*. Aduan anda akan membantu kami untuk meningkatkan profesionalisme, kecekapan dan tadbir urus di Jabatan kami. 

NOTA: Maklumat peribadi dan aduan integriti yang anda laporkan akan dilindungi dan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)